Zvolte si oblast:

Kontaktní seminář programu CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu (Pozvánka MŽP -partnera programu)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Pozvánka Ministerstva životního prostředí, partner Programu CZ02: Kontaktní seminář – Program CZ02 „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“ - dne 29. ledna 2014

Ministerstvo životního prostředí, partner Programu CZ02 „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“ pořádá dne 29. ledna 2014 v Praze – Průhonicích Kontaktní seminář. Seminář je zaměřen na navazování a upevňování bilaterálních vazeb mezi českými a norskými institucemi, které působí v oblasti životního prostředí. Více informací naleznete v příloze.

Dokument ke stažení