Zvolte si oblast:

2019

Aktuality programu Kultura pro rok 2019.

ilustrace

Vydáno

Prezentace Programu Kultura českého kulturního sektoru v Oslu (14.2.2019)

Díky spolupráci s partnerem programu the Arts Council Norway proběhl v norském Oslu 14. února 2019 informační seminář pro zájemce o spolupráci s kulturními institucemi z České republiky v oblasti současného umění, kulturní a umělecké kritiky a spolupráce oborových a uměleckých asociací, sítí a platforem.

Aktualizováno

Studijní cesta – technické/průmyslové památky v Norsku

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2019 uspořádalo Ministerstvo kultury ve spolupráci s partnerem programu The Norwegian Directorate for Cultural Heritage studijní cestu po vybraných technických/průmyslových památkách v Norsku

Vydáno

Propagace programu Kultura v Norsku

S cílem rozšířit povědomí o Programu Kultura mezi norskými kulturními a uměleckými institucemi připravuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s Arts Council Norway, Institutem umění – Divadelním ústavem a Ministerstvem Financí informační seminář určený potenciálním projektovým partnerům z Norska v oblasti současného umění.