Zvolte si oblast:

Studijní cesta – technické/průmyslové památky v Norsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 5. 2. 2019
  • Přidána fotogalerie

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2019 uspořádalo Ministerstvo kultury ve spolupráci s partnerem programu The Norwegian Directorate for Cultural Heritage studijní cestu po vybraných technických/průmyslových památkách v Norsku. Cílem studijní cesty bylo podpořit bilaterální spolupráci mezi Norskem a Českou republikou v oblasti průmyslového (technického) kulturního dědictví a usnadnit navázání spolupráce mezi budoucími žadateli v nadcházejících otevřených výzvách Programu Kultura a partnery z Norska.

Cesty se po velkém zájmu zúčastnilo 27 zástupců českých odborníků a kulturních organizací vybraných v otevřené výzvě. Za norskou stranu se zúčastnilo 17 zástupců kulturních organizací v Norsku a zástupci partnera programu The Norwegian Directorate for Cultural Heritage.

Součástí programu studijní cesty byl kromě návštěvy průmyslových objektů v okolí jezera Mjøsa seminář, na kterém zazněly informace o připravovaném Programu Kultura, možnostech bilaterální spolupráce s českými institucemi a příklady obnovy průmyslového/technického kulturního dědictví v České republice z posledních let a inovativní způsoby revitalizace kulturního dědictví v Norsku.

Způsob prezentace a využívání průmyslových památek v Norsku, které již neslouží původnímu účelu, se odvíjí od typu objektu, charakteru a potřeb regionu. Co je společné, je snaha o ekonomicky udržitelné využívání památky pro místní a regionální rozvoj, které umožňuje kulturní a sociální využití pro místní obyvatele všech generací. Studijní cesta představila několik příkladů kulturního podnikání, které je koncepčně zařazeno do programu Kultura a připravovaných výzev v oblasti kulturního dědictví.

Prezentace ze semináře a program studijní cesty jsou dostupné ke stažení:

Dokumenty ke stažení