Zvolte si oblast:

Kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 5. 2019
  • Úpravy v textu

V pondělí 27. května 2019 pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s the Norwegian Directorate for Cultural Heritage kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví v programu Kultura. Seminář se bude konat v Národním technickém muzeu v Praze, Kostelní 42, Praha 7. Cílem kontaktního semináře je umožnit setkání mezi žadateli o grant v oblasti kulturního dědictví a potenciálními partnery projektu z donorských zemí a podpořit tak navázání kontaktů a vznik spolupráce a partnerství pro plánové projekty.

Předběžný program:

13,00 Registrace
14,00 – 14,10 Zahájení semináře
14,10 – 14,20 Bilaterální spolupráce: Podpora hledání a navazování spolupráce (cíle a strategie, možnosti pro hledání partnerů a navazování spolupráce)
14,20 – 16,00 Krátké představení zúčastněných organizací
16,00 – 19,00 Networking (volná debata mezi zahraničními a domácími účastníky o konkrétních možnostech spolupráce)

Výběr účastníků:

Předpokládá se účast přibližně 30 zahraničních účastníků a 60 účastníků z České republiky. V současné době probíhá výběr účastníků z donorských zemí (výběr provádí the Norwegian Directorate for Cultural Heritage). Podle jejich zaměření budou vybráni účastníci z České republiky tak, aby se setkaly relevantní protějšky.
V případě, že máte o účast na kontaktním semináři zájem, vyplňte prosím tento dotazník, a to nejpozději do 14. května 2019 (do 12:00 hod), kdy končí možnost registrace. Účast bude potvrzena podle kapacity a složení zahraničních účastníků v dostatečném předstihu. Z kapacitních důvodů prosíme o registraci max. 2 osob za instituci.

Kontaktní seminář bude probíhat v anglickém jazyce.

V případě dotazů k organizaci kontaktního semináře se prosím obracejte na fondyehp@mkcr.cz.