Zvolte si oblast:

Propagace programu Kultura v Norsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

S cílem rozšířit povědomí o Programu Kultura mezi norskými kulturními a uměleckými institucemi připravuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s Arts Council Norway, Institutem umění – Divadelním ústavem a Ministerstvem Financí informační seminář určený potenciálním projektovým partnerům z Norska v oblasti současného umění.

Informační seminář proběhne v Oslu dne 14. února 2019. Cílem semináře je informovat norské zájemce o zapojení do projektů v České republice o možnostech bilaterální spolupráce a připravovaném programu Kultura.

V případě, že jste již navázali komunikaci s partnerem z Norska, můžete je upozornit na připravovanou událost: Seminar: EØS-midler til kunstsamarbeid med Tsjekkia  Facebook event