Zvolte si oblast:

Podpis Memorand o porozumění s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Ve čtvrtek 16. června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska (tzv. norské fondy) pro období 2009 – 2014.

Celková výše podpory pro Českou republiku je 131,80 mil. eur. Budou podporovány projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol.

Náměstek ministra financí ČR pro oblast mezinárodních vztahů a finanční politiky Tomáš Zídek a velvyslanec Norského království v Praze, Jeho Excelence Jens Eikaas dnes podepsali memoranda o porozumění, která stanovují základní podmínky implementace Finančních mechanismů EHP a Norska v České republice a vymezují vzájemně dohodnuté programové oblasti, jejich zaměření a výši podpory. V rámci Finančního mechanismu EHP patří k donorským státům kromě Norska ještě Island a Lichtenštejnské knížectví, které při slavnostní podpisové akci reprezentovala lichtenštejnská velvyslankyně pro ČR ve Vídni, Její Excelence Maria-Pia Kothbauer.

Náměstek Zídek při této příležitosti uvedl, že velmi oceňuje příspěvek Norska, Islandu a Lichtenštejnského knížectví, jehož hlavním posláním je snížování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. „Finační mechanismy EHP a Norska jsou velmi oceňovány širokou veřejností a v České republice se těší velké popularitě. O tom svědčí i fakt, že v předchozím období (2004 – 2009) převyšovala požadovaná výše grantů předložeých projektů několikanásobně dostupné finanční prostředky,“ dodal Tomáš Zídek.

Norský velvyslanec Jens Eikaas řekl: „Za necelé dva roky v České republice jsem navštívil mnoho projektů a měl jsem možnost vidět pozitivní změny, kterých bylo dosaženo díky podpoře z Finančních mechanismů EHP a Norska. Bez této podpory by většina projektů byla jen těžko realizovatelná. Nemocnice, léčebny, školky a školy by nebyly opraveny a moderně vybaveny a mnoho kostelů, klášterů, hradů, zámků a dalších kulturních památek by nebylo rekonstruováno. Věřím, že tato forma spolupráce a projev solidarity budou i nadále přispívat k posilování vzájemných vztahů mezi našimi státy.”

Náměstek ministra financí Tomáš Zídek nastínil nejbližší vývoj: „V nadcházejícím období budou připravovány návrhy programů pro jednotlivé oblasti. Všechny programy musí být schváleny Výborem finančních mechanimů / Ministerstvem zahraničních věcí Norska. Až poté budou moci být vyhlašovány otevřené výzvy. Vyhlášení prvních výzev se proto předpokládá nejdřívě v 1. polovině roku 2012.“

Česká republika se v období 2004 – 2009 úspěšně zapojila do Finančních mechanismů. Podpořeno bylo 139 individuálních (velkých) projektů a několik stovek menších projektů v rámci čtyř programů a pěti blokových grantů (např. fond pro neziskové organizace, fond pro vědu a výzkum, stipendia atd.). Celková výše grantů činila 104,58 mil. eur.

Související informace - Přílohy -Programové oblasti v České republice včetně indikativních alokací

Tabulka č. 1 - Finanční mechanismus EHP

Biodiverzita a ekosystémové služby 12.280.000 €
Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí 3.070.000 €
Adaptace na změnu klimatu 3.070.000 €
Fond pro nevládní organizace 9.810.000 €
Ohrožené děti a mladiství 4.298.000 €
Místní a regionální iniciativy pro snižování nerovností a podporu sociálního začleňování na národní úrovni 1.242.000 €
Zachování a revitalizace kulturního dědictví 18.420.000 €
Podpora rozmanitosti kultury a umění v rámci evropského kulturního dědictví 3.070.000 €
Spolupráce škol 307.000 €

 Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy ; publikováno 16.06.2011

Tabulka č. 2 - Finační mechanismus Norska

Zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) 7.040.000 €
Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu 704.000 €
Bilaterální spolupráce ve výzkumu 12.500.000 €
Bilaterální spolupráce škol 3.520.000 €
Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady 1.760.000 €
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví 19.180.000 €
Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života 3.520.000 €
Domácí násilí a násilí založené na pohlaví 3.520.000 €
Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migrujících zločineckých skupin 7.040.000 €
Budování kapacit a spolupráce v justici 2.464.000 €
Nápravné služby včetně alternativních trestů 2.464.000 €

 Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy ; publikováno 16.06.2011