Zvolte si oblast:

Závěrečná konference projektu “Prevence násilí v sociálních a zdravotních zařízeních Prahy”

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V pondělí 13. října 2014 se uskutečnila závěrečná konference projektu “Prevence násilí od třetí strany (klientů, pacientů, rodinných příslušníků, apod.) v sociálních a zdravotních zařízeních“, který byl podpořen v rámci programu CZ22 “Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu”.

Konferenci pořádalo Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR pod záštitou ministra zdravotnictví, MUDr. Svatopluka Němečka, MBA. Konference se zúčastnila i norská velvyslankyně, Siri Ellen Sletner.

Tento projekt je reakcí na stále rostoucí počet případů násilí proti zaměstnancům pracujícím ve zdravotnictví a v sociálních službách v Praze ze strany pacientů/klientů nebo jejich rodinných příslušníků (tzv. třetí strany).

Projekt si kladl za cíl informovat zaměstnance pražských organizací, poskytujících zdravotnické a sociální služby, o preventivních opatřeních souvisejících se vznikem konfliktů s třetí stranou, a pokud k nim dojde, připravit je co nejlépe na řešení těchto situací.

V rámci konference byly rekapitulovány výstupy projektu včetně jeho zhodnocení. V dalším bloku konference byly představeny zkušenosti norských partnerů. Norským partnerem projektu je Norský svaz měst a obcí (The Norwegian Association of Local and Regional Authorities). O výskytu násilí v organizacích a preventivních opatření promluvili zástupci organizací zapojených do projektu.