Zvolte si oblast:

Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ15

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 29.1.2015 první výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ15 v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci grantů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu realizace schválených předem definovaných projektů v rámci Programu CZ15. Fond je dále zaměřen na podporu aktivit iniciovaných Zprostředkovatelem programu (včetně Partnera programu) a Partnerem programu z donorského státu. Spolupráce bude spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu/programu.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 30.4.2016.

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 1 458 933 Kč.

Text výzvy je ke stažení na této stránce.

Pokyn pro žadatele a příjemce a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení v sekci Bilaterální fond na programové úrovni.

Dokumenty ke stažení