Zvolte si oblast:

Navýšení alokace Bilaterálního fondu na programové úrovni – opatření B v rámci Programu CZ15

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 17. 7. 2017 byla schválena realokace finančních prostředků v rámci Programu CZ15 „Budování kapacit a spolupráce v justici a nápravné služby včetně alternativních trestů“. Rozpočet Bilaterálního fondu na programové úrovni – opatření B byl navýšen o 2 650 000 Kč. Navýšení rozpočtu umožní realizaci dalších bilaterálních aktivit s norskými partnery, které jsou zaměřeny na oblast elektronického monitoringu, otevřených věznic a zacházení s vězněnými ženami.