Zvolte si oblast:

CZ14 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2017
  • Nová kontaktní osoba; upravená výše alokace
  • Aktualizace alokací, kontaktních osob
  • Doplněno datum podpisu dohody
  • Aktualizace kontaktů
  • Přidání závěrečných zpráv
  • Přidání brožury Programu

Obecné informace o Programu CZ14 Schengenská spolupráce

##Brožura, CZ14 - Schengenská spolupráceZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ14
NÁZEV PROGRAMU SPOLUPRÁCE V RÁMCI SCHENGENU V BOJI PROTI PŘESHRANIČNÍ A ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI, VČETNĚ NEZÁKONNÉHO OBCHODOVÁNÍ S LIDMI A MIGRACI ZLOČINECKÝCH SKUPIN
ČÍSLO PROGRAMU CZ14
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program zahrnuje 6 předem definovaných projektů (PDP):
PDP 1 - Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality
PDP 2 - Vybudování Národní kontrolní autority (NKA)
PDP 3 - Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate).
PDP 4 - Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby
PDP 5 - Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie ČR
PDP 6 - Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách

Alokace Programu 6 274 183 EUR 166 265 849 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu 15. 10. 2014
Zprostředkovatel Programu

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo

Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Jan Fridrich
Tel.: +420 257 042 209
E-mail: jan.fridrich@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

Ing. et Ing. Tomáš Barteczek
Tel.: +420 257 044 578
E-mail: tomas.barteczek@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

PhDr. Jitka Soudková
Tel.: +420 257 044 552
E-mail: jitka.soudkova@mfcr.cz

Partner Programu Ministerstvo vnitra ČR
Odbor strukturálních fondů
Kontaktní osoba

Ing. Martina Vrabelová
Tel.: +420 974 818 540
E-mail: martina.vrabelova@mvcr.cz

Partner na úrovni Programu z donorského státu Program nemá Partnera z donorského státu.
Kontaktní osoba
Hlavní cíl Programu Hlavním cílem programu je zvýšení bezpečnosti obyvatel zlepšením efektivnosti spolupráce mezi orgány prosazující právo v zemích Schengenu v boji proti organizovanému zločinu, včetně obchodování s lidmi.
Programové oblasti Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin 6 předem definovaných projektů
Alokace: 148 752 821 CZK
Bilaterální spolupráce

Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.

Alokace: 2 493 994 CZK

Zprávy o programu
Zprávy o programu