Zvolte si oblast:

Projekt podpořený z Norských fondů propojil političky z Česka, Norska a Dánska

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Program Dejme (že)nám šanci podpořený z Norských fondů mimo jiné přispívá k prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Jedním z mnoha projektů, které mají za cíl téma rovnosti žen a mužů, je projekt Ženy a muži v rovnováze obecně prospěšné společnosti Fórum 50%.

Projekt reaguje na dlouhodobě nízké zastoupení žen na všech úrovních rozhodování a na nedostatečné uplatňování gender mainstreamingu v rozhodování místních samospráv. Všechny aktivity projektu se vztahují ke společnému cíli, kterým je systémová změna v podobě zavedení pozitivních opatření a uplatňování gender mainstreamingu, a to především na úrovni měst a obcí.

V rámci projektu se rovněž rozběhl unikátní mezinárodní mentoringový program, který spojil české političky s jejich kolegyněmi z Norska a Dánska. Jeho cílem je přispět k vyššímu zastoupení žen v české politice, což je téma, ve kterém se máme od severských zemí hodně co učit. Zapojilo se do něho celkem 10 párů političek napříč politickým spektrem, které mají před sebou 18 měsíční intenzivní spolupráci.

Více informací o mentoringovém programu naleznete na stránkách organizace Fórum 50%.