Zvolte si oblast:

Konference programu Dejme (že)nám šanci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Nadace Open Society Fund Praha – Zprostředkovatel Programu CZ12 - si Vás dovoluje pozvat na konferenci programu Dejme (že)nám šanci, která se bude konat ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v Praze v Kavárně Era svět, Jungmannovo náměstí 767.

Na celodenní konferenci s názvem "Genderové stereotypy a jejich vliv na rovné příležitosti a na domácí násilí, sdílení mezinárodních zkušeností v projektech EHP / Norských fondů" vystoupí experti z Norska, Estonska, Španělska, Slovinska, Slovenska a České republiky. Zvláštní panel bude věnován průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) týkající se násilí na ženách. Jeho výsledky pro Českou republiku bude prezentovat Sami Nevala z agentury FRA.

Více informací o programu a registraci naleznete na stránkách Dejme (že)nám šanci.