Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti č.27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 7. 2014
 • aktualizace příloh
 • Změna dat uzávěrek pro předkládání žádostí + aktualizace příloh

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašují dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ11 – ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009–2014 v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

Programová oblast č. 27 je v České republice rozdělena na 2 hlavní aktivity.

Aktivita I. - „Psychiatrická péče“ je zaměřena na zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče.

Aktivita II. – „Péče o děti“ je zaměřena na zlepšení zdraví dětské populace prostřednictvím implementace preventivních aktivit.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je pro Aktivitu I. - ,,Psychiatrická péče‘‘ 12.9. 2014 v 16:00 hod. a pro Aktivitu II. - ,,Péče o děti‘‘ 29.8. 2014 v 16:00 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese zdenka.zatloukalova@mzcr.cz . Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení na stránce Metodické dokumenty-Pokyny.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Programu CZ11 – ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘‘ spravovaných Ministerstvem zdravotnictví.

Dokumenty ke stažení

OBSAH:

 • Pokyny pro žadatele CZ11
 • Postup vyplnění IS CEDR
 • Čestné prohlášení o financování
 • Čestné prohlášení žadatele
 • ČP (§14, odst. 3 písm. a) zákon č. 218/2000 Sb.
 • Prohlášení o partnerství
 • Čestné prohlášení o vlastnictví
 • ČP o charakteru  požadované podpory
 • ČP o charakteru požadované podpory - partner
 • Prohlášení o poskytnutých podporách