Zvolte si oblast:

Psychiatrická nemocnice v Opavě – Vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • doplněno o dodatečnou aktivitu projektu

Projekt
KrajMoravskoslezský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuPsychiatrická nemocnice v Opavě – Vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji
Číslo projektuNF-CZ11-OV-2-032-2015
Příjemce

Psychiatrická nemocnice v Opavě

www.pnopava.cz

 

Partner

Baerum Distric Psychiatric Centre Vestre Viken Hospital of Trust

Místní partner projektu

FOKUS - Opava

Popis projektu

Předmětem projektu je vytvoření komplexního systému ucelené rehabilitace pro dlouhodobě psychiatricky nemocné pacienty, což zahrnuje především zřízení a vybavení nových rehabilitačních pracovišť (LVS pro pacienty z uzavřených oddělení, nová rukodělná dílna) a programů (program RESTART, multidisciplinární projektový tým), jakož i přestěhování a zvýšení kapacity stávajícího denního stacionáře do prostor mimo areál PNO a vybudování nového denního psychoterapeutického stacionáře pro terapii organických poruch. Součástí tvorby uceleného systému psychiatrické péče je také zkvalitnění a rozšíření kulturních a volnočasových aktivit pro pacienty, široká destigmatizační kampaň a školení zaměstnanců, jakož i spolupráce s partnery s cílem přejímání a výměny tzv. dobrých praktik v dané oblasti a spolupráce při vytváření nových programů.

Potřeba realizace projektu vychází primárně z analýzy prostředí, navazuje na skutečný stav poskytování péče u žadatele, stav a trendy psychiatrické péče v ČR, a odráží tak vlivy mikro i makroprostředí.

Předmět tohoto projektu úzce navazuje a reaguje na stávající celonárodní trendy v oblasti poskytování psychiatrické péče a je v souladu s koncepčními strategickými dokumenty na národní i regionální úrovni.

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Vytvořený program komplexní rehabilitace povede k plánovanému zkracování hospitalizace a snadnějšímu a rychlejšímu návratu pacienta do přirozené komunity. Výstupy projektu budou mít mj. pozitivní vliv a dopady v rámci plánované transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji.

Projekt bude realizovat žadatel společně s dvěma partnery vč. účasti zahraničního partnera z donorského státu.

Předmětem dodatečné aktivity jsou stavební opravy zázemí denního stacionáře pro terapii psychóz (zahradní domek) a pavilonu C (rehabilitace). Bude pořízeno IT vybavení pro terapeuty a vnitřní vybavení terapeutických provozů (myčky, sportovní a rehabilitační vybavení). Dojde také k navýšení plánovaného počtu účastníků dvou konferencí – mezinárodní konference s tématem komplexní terapie psychóz a závěrečné konference pro zajištění publicity projektu. Součástí doplňkové aktivity jsou náklady na nového pracovníka rehabilitace - všeobecná sestra, jež bude zajišťovat nácviky ve skupině u značně chronifikovaných pacientů v rámci behaviorálních aktivit, jakož i vedení potřebné dokumentace. Součástí jsou také výdaje na tuzemské pracovní cesty členů projektového týmu v souvislosti s realizací všech aktivit projektu vč. zajištění publicity projektu.

Schválený grant

14 980 786 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 2.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016