Zvolte si oblast:

Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • doplněno o dodatečné aktivity

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuCentrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice
Číslo projektuNF-CZ11-OV-2-028-2015
Příjemce

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

www.plhberkovice.cz

Místní partner projektu

Fokus Labe

Fokus Liberec

Fokus Praha

Popis projektu

Česká republika patří mezi země v Evropské unii, které nemají zpracovaný ucelený a komplexní program péče o duševní zdraví. Projektový záměr je koncipován jako odpověď na chybějící článek zdravotní a sociální péče o občany s vážným duševním onemocněním (dále SMI). Koncepce vybudování rehabilitačního centra vychází jednak z vlastní zkušenosti zdravotníků Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice (dále jen PN HoB) s těmito pacienty v nemocnici a omezenými možnostmi jejich začlenění mimo psychiatrickou nemocnici ve spádové oblasti. Projekt aktivně reaguje na posun v paradigmatu v psychiatrii reprezentovaném v současnosti především "Reformou péče o duševní zdraví". V současné době se proces zotavení se z duševní nemoci v PN HoB soustřeďuje zejména na úvodní fázi stabilizace, CKR by tento proces mělo doplnit o systematický program pomáhající pacientům zvládnout i následující fáze re-orientace a zejména re-integrace do všedního života se zajištěným bydlením a ideálně i zaměstnáním mimo nemocnici.

Program CKR rozdělujeme do 4 základních fází: 1. Fáze diagnostická a motivační, 2. Fáze plánování, 3. Fáze rehabilitační, 4. Fáze vyhodnocovací.

Globální cíl aktivity: Zvýšení kvality a efektivity léčebných procesů s cílem snížení délky a frekvence hospitalizací psychiatricky nemocných pacientů a podpora jejich začlenění do společnosti mimo psychiatrickou nemocnici .

Dílčí cíle: Vybudování a zajištění materiálních, technických a personálních podmínek k provádění komplexní rehabilitace.

Program psychiatrické rehabilitace se prozatím nedaří realizovat v plánovaném rozsahu, protože PN HoB nedisponuje technickým a personálním zázemím. Řada aktivit je v současnosti realizována, ale v menším rozsahu nebo nesystematicky.

CKR PN HoB je koncipováno jako jedno samostatné oddělení s navazujícími pracovišti – Tréninkovým centrem manuálních dovedností a Tréninkovým centrem psychosociálních dovedností. Tato dvě tréninková centra budou nově zbudována. Oddělení bude fungovat na komunitním principu.

Realizace projektu bude probíhat za přímé spolupráce s třemi regionálními zástupci o.s. Fokus. Souběžně se stavbou infrastruktury bude v rámci přípravné fáze podrobně dopracován program CKR tak, aby rehabilitace v PN vybavovala klienty znalostmi a dovednostmi ke zvládání konkrétních situací po propuštění. V rámci fáze realizace a udržitelnosti se pak bude scházet pravidelně Skupina rehabilitačního plánování složená ze zástupců PN (psychiatr, psycholog, sociální pracovnice, zdravotní sestra a ergoterapeutka) a Fokusů. Náplní těchto setkání bude společné plánování rehabilitace pro každého z pacientů.

Očekávaným výsledkem projektu je zapojení 80 unikátních klientů nemocnice se SMI v kalendářním roce. Konkrétní podoba rehabilitace bude pro každého pacienta stanovena individuálně. Doba trvání komplexního rehabilitačního programu bude 3 až 12 měsíců. Počet klientů na oddělení max 25, ve skupině 4 až 8. Kromě pacientů zapojených do komplexního rehabilitačního programu budou dílčí tréninky či terapie využívat i další pacienti PN.

Aktivity v rámci dodatečné aktivity jsou následující:

1) Dynamická ergoterapie a fyzioterapie - sociálně rehabilitační program
2) Realizace rekonstrukce části objektu B- Klášter
3) SW modul evidence výkonů a aktivit – sledování udržitelnosti programu a výkonů

Schválený grant

25 347 555 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016