Zvolte si oblast:

Prohlídka projektů ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 6. 2015
  • změna odkazů v textu
  • změna platnosti stránky
  • dokončení revize textu

Dne 11. 5. 2015 proběhla prohlídka na místě několika projektů podpořených v rámci Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví".

Celodenní prohlídky se zúčastnili zástupci Kanceláře Finančních mechanismů v Bruselu, Norského Institutu pro veřejné zdraví, Norského velvyslanectví v Praze, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva financí ČR.

Jedním z navštívených míst byla Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN), která z Norských fondů 2009 – 2014 financuje dva právě probíhající projekty.

1. projekt „Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN

CKP - Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží

KDDL - Klinika dětského a dorostového lékařství

Centrum pro děti s perinatální zátěží bylo vybudováno v nevyužívaném prostoru v Dětském areálu Karlov. Rekonstrukce prostoru byla podpořena z Finančních mechanismů EHP a Norských fondů v rámci ukončeného období 2004 – 2009. V roce 2009 tedy započala přestavba starého areálu, díky které vzniklo 6 specializovaných ordinací, 3 místnosti se zaměřením na rehabilitaci, místnosti s přístrojovým vybavením, čekárna pro rodiče s dětmi, vyšetřovna, výtah a bezbariérový přístup do budovy. Dnes již Centrum pro děti s perinatální zátěží funguje v rámci Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice.

Centrum od dubna 2011 slouží jako ambulantní zařízení poskytující celkovou péči dětem se závažnými obtížemi v období kolem porodu. Největší část představují děti předčasně narozené, jejichž počet v posledních letech roste. Centrem od jeho otevření za 3 roky prošlo více než 900 nových pacientů.

Nárůst pacientů vyžaduje nové technologické a přístrojové vybavení. Z Norských fondů 2009 – 2014 bude financován nákup nového zařízení, které zvládne včas zachytit odchylky plicních funkcí a díky němuž budou moci lékaři sledovat vývoj respiračního systému dětí.

Více informací o právě probíhajícím projektu se dozvíte na stránkách projektu a o ukončené přestavbě areálu zde

2. projekt „„Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou“

Hlavním cílem tohoto projektu je usnadnit pacientům s psychickými poruchami a obtížemi návrat zpět do rodiny a společnosti.
Cíle bude dosaženo především prostřednictvím nových aktivit pro osoby s duševní poruchou a rozšířením prostor Psychiatrické kliniky VFN.

Díky projektu dojde například k rekonstrukci a k vybavení rehabilitačního oddělení, bude vybudována terapeutická zahrada pro neformální setkávání duševně nemocných a zřízen bezbariérový přístup k Psychiatrické klinice VFN.

Vybavení a rekonstrukce prostor nemocnice a díky tomu možnost rozšíření terapeutického programu posílí sociální vztahy duševně nemocných, zvýší úroveň jejich výkonnosti v jednotlivých aktivitách , podpoří jejich sebedůvěru a zlepší jejich celkový psychický stav.

Rozšířením prostor a spojením stávajících aktivit s aktivitami novými vznikne ve VFN komplexní centrum, které bude moci zajistit rehabilitaci duševně nemocných na všech úrovních péče.

Více se dozvíte na stránkách projektu.