Zvolte si oblast:

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech staví nové rehabilitační oddělení

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 9. 2015
  • úprava názvu souboru

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (dále jen PNvD) je druhou největší psychiatrickou nemocnicí v České republice - po Psychiatrické nemocnici Bohnice.

PNvD je však v mnoha ohledech jedinečná. Nachází se zde například jediné oddělení v celé České republice zaměřené na léčbu plicních onemocněních u pacientů s duševním onemocněním. Pacienti jsou přijímáni z ostatních psychiatrických léčeben, plicních oddělení nemocnic, nebo z plicních léčeben po celé ČR.

Díky aktivnímu vedení PNvD jsou prostory léčebny, která vznikla již roku 1874, rekonstruovány a modernizovány tak, aby dopovídaly standardům moderní psychiatrické péče. Souhrn četných rekonstrukcí naleznete na oficiálních stránkách PNvD.

Jedna z rekonstrukcí proběhne také díky Norským fondům.

Díky Norským fondům vznikne v PNvD oddělení s novým způsobem léčby – ucelenou psychiatrickou rehabilitací. Rehabilitace umožní zkrátit dobu léčení na lůžku a usnadní pacientům návrat domů.

Oddělení se již od června tohoto roku rekonstruuje a rozšiřuje. Po dokončení přestavby bude disponovat 32 lůžky a potřebným vybavením k různým formám rehabilitace pacienta.

Hlavním cílem projektu je zkrácení doby léčby a návrat pacientů do jejich přirozeného prostředí. Pro tento účel budou v nemocnici zavedeny rehabilitační programy jako muzikoterapie, arteterapie, sociální rehabilitace a další edukační aktivity.

Nejdůležitější je probudit v pacientech zájem a zapojit je do akce.“ uvedl k zavedeným léčebným postupům MUDr. Vladislav Žižka, odborník pro léčebnou péči.

Více o projektu se můžete dočíst také v přiložených souborech.