Zvolte si oblast:

Kontaktní seminář – Program CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 5. 2014
  • Doplnění příloh

Dne 23. 4. 2014 se v Praze uskutečnil Kontaktní seminář pro oprávněné žadatele v rámci připravovaných výzev Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014. Semináře se účastnili zástupci organizací z donorského státu Norského království, kteří nabídli možnost partnerství s organizacemi v České republice.

Posílení bilaterální spolupráce mezi přijímajícím státem a donorským státem (Českou republikou a Norským královstvím) je jedním z hlavních cílů intervence z Norských fondů v programovém období 2009-2014. Tento cíl je prohlubován mimo jiné tzv. Fondy pro bilaterální spolupráci, jejichž programová úroveň v Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ je rozdělena na dvě aktivity. Jednou z těchto aktivit je uspořádání zmíněného kontaktního semináře.

Úvodní slovo postupně pronesli náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví ČR, Petr Salák, velvyslanec Norského království, jeho excelence Jens Eikaas, zástupkyně Norského institutu veřejného zdraví, Elizabeth Peackoke a vedoucí Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR, Martin Boruta. Následovaly prezentace o zaměření programu, o výzvách pro Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - opatření A a opatření B.

V odpolední části programu představovali jednotliví zástupci organizací z Norska svou činnost a nabídli možnosti partnerství s organizacemi v České republice. Partnerství přijelo nabídnout celkem 7 organizací.

Následně byl ponechán prostor k osobnímu setkání potenciálních žadatelů s potenciálními partnery. Veškerý čas byl dle očekávání věnován dvoustranným rozhovorům. Semináře se účastnilo přibližně 70 účastníků z řad oprávněných žadatelů, především zástupců neziskového sektoru, nechyběli však ani zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou oprávněnými žadateli v rámci připravovaných výzev.

Dokumenty ke stažení