Zvolte si oblast:

Aktualizace Pokynu pro žadatele a prodloužení uzávěrky pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu pro programovou oblast č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“ došlo k aktualizaci Pokynu pro žadatele, konkrétně u Přílohy č. 1 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu.

Zároveň byla prodloužena uzávěrka pro předkládání žádostí o grant u obou aktivit do 30. prosince 2014 do 16:00.

Aktualizovaný pokyn naleznete na stránce Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ11 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“.