Zvolte si oblast:

Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuUrčení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry
Číslo projektu7F14287
Příjemce

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

www.utia.cas.cz

Partner

NILU – Norwegian Institute for Air Research

EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland

Popis projektu

Předložený projekt je založen na spolupráci expertů z oblastí teorie informace a atmosférického disperzního modelování v rámci řešení obtížného a vysoce aktuálního tématu. Hlavním cílem projektu je vývoj metod určení zdrojového členu úniku radioaktivní látky nebo jiné nebezpečné látky do atmosféry z dostupných měření. Metoda může být použita v reálném čase (např. pro ochranu obyvatelstva) nebo pro určení dopadu úniku na životní prostředí. Užším zaměřením projektu je odhad uniklé dávky radioaktivity z jaderné elektrárny s využitím pouze měření gama příkonu (nebo v kombinaci s měřením koncentrace). Vyvinutá metoda však bude přímo aplikovatelná na jiné úniky s bodovým zdrojem a může vést k pokroku v příbuzných oblastech (určení zdrojů skleníkových plynů). K dosažení tohoto ambiciózního cíle potřebujeme zdokonalit nástroje pro disperzní modelování atmosféry a statistické techniky používané k inverznímu modelování.

Schválený grant

21 796 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 30.4.2017