Zvolte si oblast:

Fázové přechody v CCS systémech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuFázové přechody v CCS systémech
Číslo projektu7F14466
Příjemce

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

www.it.cas.cz

Partner

SINTEF Energy Research AS

Popis projektu

Pro návrh velkokapacitních zařízení pro zachycování a ukládání CO2 (CCS) je nezbytné prohloubit znalosti fázového chování relevantních tekutinových systémů. Hlavním cílem mezinárodního projektu CCSphase je získání nových poznatků o fázových rovnováhách a nerovnovážných fázových přechodech směsí bohatých na CO2 při teplotách a tlacích relevantních pro aplikace v CCS. Fázové chování těchto systémů bude v projektu studováno experimentálně, teoreticky a pomocí matematického modelování. Na norském pracovišti SINTEF Energy Research (SINTEF ER) bude pomocí aparatury vyvinuté speciálně pro CCS systémy realizována řada přesných měření fázových rovnováh ve směsi oxidu uhličitého s vodíkem a ve vodných systémech relevantních pro CCS. V Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (IT AS CR) budou ve shodných systémech a dále ve směsi oxidu uhličitého s dusíkem zkoumány nerovnovážné fázové přechody s využitím nově vyvíjené expanzní komory vybavené optickou diagnostikou. Nová aparatura umožní studium metastabilních stavů a nukleace probíhající při prudkém poklesu tlaku. Ve spolupráci IT AS CR a SINTEF ER bude vyvíjena řada modelů pro popis fázových změn a rovnováh ve směsích bohatých na CO2. Fázové rovnováhy budou modelovány pomocí optimalizace parametrů stavových rovnic pro tekuté fáze a modelu hydrátů plynů. Nukleace bude modelována s využitím modifikované klasické nukleační teorie a gradientní teorie. Nová experimentální data budou využita k ověření a zpřesnění těchto modelů. Projekt CCSphase významně přispěje k realizaci technických řešení předcházejících antropogenním klimatickým změnám na základě účinné spolupráce v experimentálním výzkumu a matematickém modelování.

Schválený grant

16 466 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2017