Zvolte si oblast:

Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuBiomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění
Číslo projektu7F14057
Příjemce

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

www.iem.cas.cz

Partner

Norwegian University of Science and Technology

Popis projektu

Poranění míchy a iktus patří k závažným devastujícím onemocněním spojených s vysokou morbiditou, úmrtností a s obrovskými sociálně-ekonomickými náklady. Přes několik úspěšných přístupů vedoucím ke zlepšení neurologických funkcí v akutní a subakutní fázi experimentálních modelů míšního poranění a cévní mozkové příhody, nebyla dosud vyvinuta účinná léčba. Cílem tohoto projektu je proto vyvinout efektivní multifaktoriální terapeutický přístup v léčbě mrtvice a chronického míšního poranění kombinací biomateriálů (přírodních nebo syntetických), růstových faktorů a kmenových buněk (olfaktorických glií, neurálních kmenových buněk, mezenchymálních kmenových buněk a neurálních prekurzorů odvozených od indukovaných pluripotentních kmenových buněk). Regenerace poškozených funkcí v mozku a míše závisí na reorganizaci neuronálních struktur, které nebyly dotčeny lézí. Spontánní neuroplasticita, ke které dochází v mozkových korových a podkorových motorických centrech může být potencována aktivitou i experimentální manipulací. Pro oba typy onemocnění budou proto vyvinuty specifické metody neurorehabilitace, jejichž výsledky budou korelovány s pokročilými zobrazovacími metodami mozku a míchy in vivo (MRI, ultrazvuk), post mortem ( tzv. CLARITY protokol) a histologií. Výsledky přispějí k identifikaci účinných léčebných strategií s translačním potenciálem uplatnitelným v klinické léčbě cévní mozkové příhody nebo míšního poranění.

Schválený grant

17 000 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 15.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2017