Zvolte si oblast:

Výroční zpráva programu CZ09

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Každý rok od zahájení programu oddělení pro administraci programu CZ09 připravuje výroční zprávu k zaznamenání milníků ve vývoji pilotního Česko norského výzkumného programu.

Zpráva jako taková nese velice detailní údaje o implementaci a impaktu programu a doporučujeme ji přečíst těm, kteří by rádi věděli, jak se na pilotním programu pracuje.

Od samotného podepsání smlouvy o zahájení programu uplynulo mnoho času a výzkum podpořených projektů již vstupuje do posledního období. Jaké pokroky bilaterální program přinesl a jaké jsou jeho přínosy na poli vědy?

V číslech:

  • Po navýšení původní alokace o 64 milionů program mohl přijmout další 4 projekty ze seznamu rezervistů. Celkový počet podpořených projektů tedy narostl na 23.
  • Byla navázána spolupráce s třiceti týmy ze čtrnácti norských partnerských organizací. Příjemci grantu navázali partnerství i s deseti českými organizacemi.
  • 46 % projektů se věnuje výzkumu životního prostředí, 36 % se pohybuje na poli medicíny a společenské vědy zabraly 17 %.
  • Jako nejúspěšnější řešitel v oblasti životního prostředí se prokázala Česká Zemědělská Univerzita, která na své výzkumné projekty dostala podporu o výši 42 milionů korun. Pokud přičteme také uznané granty programu CZ07 na studijní pobyty zjistíme, že ČZU získala 67 milionů korun. Fakulta životního prostředí, která zastřešuje všechny grantem ohodnocené projekty, toto považuje za mimořádný úspěch.
  • Masarykova univerzita na výzkum ve společenských vědách inkasovala 41 milionů korun.
  • 1. Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta vyhrála Univerzitě Karlově granty o výši 40 milionů korun na medicínský výzkum.

O tom, že i cesta může být cílem, vypovídá i fakt, že projekty Česko-norského výzkumného programu se zabývá spousta vědkyň. Jednou z priorit Norských fondů je nastolit rovnost mezi oběma pohlavími na pracovišti a to se daří. Řešitelským organizacím grant umožnil vznik nových pozic, do kterých, například kvůli zkrácenému pracovnímu úvazku, šlo najmout vědkyně navracející se po mateřské dovolené do vědecké činnosti.

Na projektech Česko-norského výzkumného programu v uplynulém roce tvořilo své práce 20 Ph.D. studentů a doposud vznikla již celá řada odborných publikací.

Tou nejvyšší předností programu CZ09 však je, že umožňuje spolupráci českých a norských vědeckých špiček a vzájemnou výměnu zkušeností a vědomostí za účelem, aby Evropa byla lepším místem k životu.

Dokumenty ke stažení