Zvolte si oblast:

Vyhlášení výsledků přerozdělení nevyužité institucionální podpory pro oblast Sociálních a humanitních věd v programu CZ09

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zveřejňuje dne 26. května 2016 výsledky Přerozdělení nevyužité institucionální podpory na dodatečné výzkumné činnosti pro tematickou oblast Sociálních a humanitních věd v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.

MŠMT podpoří dodatečné výzkumné činnosti čtyř současně realizovaných projektů. Celková výše dodatečné institucionální podpory z programu pro vybrané návrhy činí v souhrnu 8.953.000 Kč.

Výše podpory byla schválena zprostředkovatelem programu dne 24. května 2016.

  • Seznam projektů, jimž bylo schváleno poskytnutí institucionální podpory, je uveden v příloze č. 1
  • Projekty, které podaly své žádosti a nebyly podpořeny, jsou uvedeny v příloze č. 2
  • Jmenný seznam hodnotitelů předložených návrhů je uveden v příloze č. 3

Dokumenty ke stažení