Zvolte si oblast:

Zvýšená spolupráce ve výzkumu a vzdělávání doktorandů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihočeský kraj
Název projektuZvýšená spolupráce ve výzkumu a vzdělávání doktorandů
Internetové stránky projektu

http://www.frov.jcu.cz/nf/index.php/cs/norske-fondy-projekt-institucionalni-spoluprace

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-185-2015
Příjemce

Jihočeská univerzita

Partner

Norwegian University of Life Sciences

Popis projektu

Během projektu bylo uskutečněno 7 dvoustranných akcí mobility mezi NMBU a Jihočeskou univerzitou – tito účastníci zahrnovali 5 výzkumných a akademických pracovníků, 1 studenta doktorského studia a 1 administrativního pracovníka. K navázání dvoustranné spolupráce došlo právě během těchto návštěv a setkání, při nichž byla partnerům představena výzkumná zařízení, laboratoře a vlastní vybavení a byly prezentovány probíhající a budoucí výzkumné projekty. Podpora tohoto projektu také umožnila publikovat jeden vědecký článek „Skladování neoplodněných jiker okouna říčního in vitro a jeho vliv na míru životaschopnosti jiker a výskyt larválních malformací“ autorů A. M. Samarin et al. Spolupráce bude pokračovat na bázi připomínkování vědeckých článků a prací, sdílení znalostí a výsledků výzkumu a hledání a plánování nové spolupráce v oblasti výzkumu a výměny studentů (čeká se na otevření příslušné výzvy k předkládání projektů).

Schválený grant

898 482,60 Kč / 33 905 €

Doba realizace projektu01.09.2015 až 08.08.2016