Zvolte si oblast:

Znakové jazyky ve Vysokoškolském vzdělání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuZnakové jazyky ve Vysokoškolském vzdělání
Internetové stránky projektu

https://www.teiresias.muni.cz/cz/veda-a-vyzkum/projects/znakove-jazyky-v-terciarnim-vzdelavani

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-229-2015
Příjemce

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity

Partner

Hogskolen i Oslo og Akershus

Popis projektu

Čeští a norští odborníci – slyšící i neslyšící – v oblasti lingvistiky znakového jazyka a dalších oborů týkajících se života neslyšících (deaf studies) společně vytvořili skupinu odborníků typu „think tank“ vycházející z obou odlišných kulturních rámců a sdíleli své zkušenosti a know-how v oblasti studia, analýzy, popisu a výuky českého a norského znakového jazyka jako komunikačního nástroje používaného ve vysokoškolském vzdělávání a profesní kariéře. Srovnávali existující lexikografické nástroje a gramatický popis českého a norského znakového jazyka, hledání společných znaků a vývoj terminologie nezbytné pro vědecké účely, posoudili úlohu mezinárodního znakového systému v evropské komunikaci a mobilitě neslyšících a publikovali popisy základní slovní zásoby doporučené pro mezinárodní znakový systém. Byly důkladně prodiskutovány školicí programy pro tlumočníky a překladatele znakového jazyka, které byly porovnány s dalšími již existujícími programy, přičemž osvědčené postupy byly přeneseny do českých učebních plánů.

Schválený grant

1 186 884,90 Kč / 44 788 €

Doba realizace projektu01.07.2015 až 30.06.2016