Zvolte si oblast:

Optimalizační modelování a statistické zpracování pro problémy založené na poptávce – podpora marketingového rozhodování

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuOptimalizační modelování a statistické zpracování pro problémy založené na poptávce – podpora marketingového rozhodování
Internetové stránky projektu

http://www.utb.cz/fai/veda-a-vyzkum/optimization-modeling-and-statistical-processing-for-demand

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-345-2016
Příjemce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Partner

Molde University College

Popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo navázání nových mezinárodních akademických vztahů a vytvoření vědeckovýzkumného týmu v oblasti teoretické a aplikované ekonomie. Tým se zaměřil na vývoj vhodných optimalizačních modelů na podporu rozhodování na podnikové, manažerské a zákaznické úrovni. Statistické metody byly použity především jako vhodný nástroj pro predikci poptávky. Další nosnou myšlenkou tohoto projektu bylo proto navázat na rozsáhlé zkušenosti a synergické znalosti zúčastněných stran při rozvoji ekonomicko-optimalizační problematiky. Projekt měl možnost využít kombinace hlubokých znalostí a praktických dovedností českého a norského partnera v oblasti ekonomie, aplikované matematiky, logistiky, optimalizace a statistiky. Výsledkem této spolupráce je profesní síť mezi partnerskými organizacemi vyznačující se intenzivním přenosem znalostí a vysokou integrací know-how.

Schválený grant

1 025 847 Kč / 38 711 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016