Zvolte si oblast:

Vývoj paramagnetické NMR spektroskopie léků obsahujících kovy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 9. 2017
  • Aktualizace nadpisu, čísla a popisu projektu

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuVývoj paramagnetické NMR spektroskopie léků obsahujících kovy
Internetové stránky projektu

https://www.ceitec.cz/ceitec-masarykova-univerzita/in1

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-3-245-2015
Příjemce

Středoevropský technologický institut - Masarykova

Partner

University of Tromso – The Arctic University of Norway / Center of Theoretical and Computational Chemmistry (CTCC)

Popis projektu

Tento projekt byl zaměřen na posílení a další rozvoj spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a UiT- The Arctic University of Norway v oblasti paramagnetické NMR spektroskopie komplexů přechodných kovů s potenciální protinádorovou aktivitou. Realizované mobility rozšířily odborné znalosti a dovednosti zapojených studentů a výzkumných pracovníků prostřednictvím přednášek a praktických kurzů a usnadnily setkání obou týmů a plánování následných projektů. Norský tým poskytl praktické kurzy a konzultace týkající se výpočtu parametrů NMR/EPR pomocí softwaru vyvinutého ve skupině prof. Ruuda. Příspěvek českého týmu zahrnoval experimentální metody (tj. NMR a rentgenovou spektroskopii), kalibrační studie a srovnávací analýzu s ohledem na další dostupné výpočetní přístupy. Tento projekt podpořil synergii mezi experimentálními (MU) a teoretickými (UiT) chemiky při vývoji nových protinádorových látek. Vědecké výsledky byly prezentovány na třech konferencích, a sice konferencích Smash (poster, Itálie, 09/2015), Moderní metody v kvantové chemii (přednáška, Rakousko, 02/16) a Středoevropská NMR (přednáška, Česká republika, 04/16), a publikovány ve dvou výzkumných periodicích (časopisy – Royal society of Chemistry, PCCP a Journal of American Chemical Society). Projektové aktivity byly zveřejněny na webových stránkách CEITEC (http://www.ceitec.eu, http://www.ceitec.cz) a CTCC (http://www.ctcc.no). Propagace projektu byla zajištěna prostřednictvím oznámení v novinách Masarykovy univerzity a zpravodaji CEITEC. Celkem jsme realizovali všechny slibné aktivity a ještě něco navíc.

Schválený grant

614 025 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2015, Datum ukončení: 30.6.2016