Zvolte si oblast:

Nové reformy veřejného řízení a účetní postupy v obcích v České republice a Norsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 9. 2017
  • Aktualizace popisu projektu, nadpisu a čísla

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuNové reformy veřejného řízení a účetní postupy v obcích v České republice a Norsku
Internetové stránky projektu

http://fph.vse.cz/

Číslo projektu NF-CZ07-ICP-3-149-2015
Příjemce

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze

Partner

Buskerud and Vestfold University College

Popis projektu

Tento interinstitucionální výzkumný a vývojový projekt mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a University College of Southeast Norway se zaměřil na zkoumání účetních postupů ve vybraných obcích na území České republiky a Norska, a konkrétně na provedení kvalitativního výzkumu nových metod rozpočtování ve veřejném sektoru v místních samosprávách těchto dvou zemí. Dalším výstupem projektu byla vypracovaná příručka s doporučeními pro místní samosprávy týkajícími se toho, jak v zemích partnerů projektu lépe pracovat s třetím sektorem. Hlavní přínosy projektu zahrnovaly učební mobilitu, konference, příručku pro obce, spolupráci s místními samosprávami či obohacení výzkumné kapacity univerzit ve výše uvedených oblastech. Partneři projektu budou i v budoucnu nadále spolupracovat na základě dohody v rámci programu Erasmus Plus.

Schválený grant

1 237 086 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 20.7. 2015, Datum ukončení: 20.7.2016