Zvolte si oblast:

Inovace programu mediálních studií na Metropolitní Univerzitě Praha norská inspirace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuInovace programu mediálních studií na Metropolitní Univerzitě Praha norská inspirace
Internetové stránky projektu

http://www.mup.cz/veda/ostatni-projekty/innovation-of-media-studies-program-at-metropolitan-university-prague-norwegian-inspiration/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-282-2015
Příjemce

Metropolitní univerzita Praha

Partner

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Popis projektu

Hlavní téma tohoto projektu bylo zaměřeno na modernizaci bakalářského a magisterského studijního programu Mediální studia na Metropolitní univerzitě Praha (MUP). Projekt obsahoval 4 aktivity, z nichž všechny byly splněny ve smyslu žádosti o grant. Aktivita č. 1: 22. února 2016 se na MUP uskutečnilo přípravné setkání výzkumných týmů. Čeští členové projektu společně s hlavním norským výzkumným pracovníkem K. Orgeretem projednali strukturu studijních programů na obou institucích. Dále proběhla diskuse ohledně pobytu českého týmu v norské partnerské instituci a načasování, organizace a obsahu mezinárodního semináře. Na závěr přípravné schůzky byl vypracován dotazník zaměřený na názory studentů Metropolitní univerzity ohledně možnosti inovace bakalářského a magisterského studijního programu Mediální studia. Hlavním přínosem byly výsledky dotazníku, které posloužily k modernizaci některých kurzů a budou použity při nadcházející akreditaci. Aktivita č. 2: Setkání odborníků a seminář v Oslu (4.–7. 4. 2016) – český projektový tým navštívil norskou instituci, aby zde získal zkušenosti se stylem výuky, obsahem kurzu atd. Hlavním přínosem sdílení zkušeností s výukou u partnerů, možnost vytvoření videozáznamu vybraných kurzů. Aktivita č. 3: 27. dubna 2016 se uskutečnilo setkání týmu a mezinárodní seminář. Odborníci z Osla, mediální specialisté z MUP a Fakulty sociálních věd se zaměřili na výzkum a nové trendy v oblasti médií a setkali se se studenty MUP a odbornou i širokou veřejností. Odpoledne se rovněž uskutečnila diskuse u kulatého stolu na téma „Budoucnost mediálních studií“, kde v úzkém kruhu odborníků proběhla diskuse o budoucnosti oboru mediálních studií. Aktivita č. 4: Tvorba výstupů projektu – krátké video, bylo inovováno 8 kurzů na MUP, byly vytvořeny nové studijní plány, členové českého týmu realizovali 4 předváděcí vyučovací hodiny, při nichž byly zavedeny inovační prvky získané během projektu.

Schválený grant

357 408,90 Kč / 13 487 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016