Zvolte si oblast:

Vytvoření výzkumného týmu v oblasti sociální ekonomiky jako zdroje udržitelného hospodářského růstu postindustriálních evropských regionů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuVytvoření výzkumného týmu v oblasti sociální ekonomiky jako zdroje udržitelného hospodářského růstu postindustriálních evropských regionů
Internetové stránky projektu

http://www.utb.cz/fame/o-fakulte/fame-je-v-projektu-norske-fondy-2016?highlightWords=hnorsk%C3%A9+fondy

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-338-2016
Příjemce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Partner

Molde University College

Popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit výzkumný tým v oblasti sociální ekonomiky jako zdroje udržitelného hospodářského růstu v postindustriálních evropských regionech a podporovat zapojení FaME do mezinárodních univerzitních i jiných výzkumných projektů. Hlavního cíle bylo dosaženo pomocí těchto kroků: - obousměrné konzultace, sdílení zkušeností a aplikace dosažených výsledků do učebních plánů výuky;- plánování dvoustranné spolupráce mezi vysokými školami s cílem vytvořit nový výměnný program pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia; - vytvoření týmu se specializovaným zázemím pro získávání mezinárodních vědeckých grantů v daných oblastech výzkumu. Hlavními výstupy projektu byly konkrétně vyšší úroveň výzkumné činnosti Fakulty managementu a ekonomiky, zapojení se do mezinárodní spolupráce a získání kompetencí pro mezinárodní vědeckou spolupráci.

Schválený grant

1 035 531,9 Kč / 39 077 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016