Zvolte si oblast:

Systémový přístup k architektonické performanci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajLiberecký kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuSystémový přístup k architektonické performanci
Internetové stránky projektu

https://systemicapproachtoarchitecturalperformance.wordpress.com/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-342-2016
Příjemce

Technická univerzita v Liberci

Partner

Oslo School of Architecture and Design

Popis projektu

Projekt byl realizován na bázi spolupráce na výzkumu v oblasti zájmu obou institucí, tj. performativně orientované architektury (POA), metodou systémově orientovaného designu (SOD). Tyto oblasti jsou na Oslo School of Architecture and Design zastoupeny klíčovými světovými osobnostmi daných oborů, konkrétně Michaelem Henselem v oboru POA a Birgerem Sevaldsonem v oboru SOD. Byla použita případová studie doktorandky z Fakulty umění a architektury TUL Marie Davidové zaměřená na výzkum dřeva jako primárního média pro architektonickou performanci, přičemž výsledky byly prezentovány akademické sféře. Projekt současně zahrnoval poradenství při disertačním projektu Marie Davidové, seminář, veřejné přednášky, diskuse, společné kritiky, účast na konferencích a publikační činnost – tyto aktivity sloužily k informování akademické veřejnosti o daném oboru a posílily zapojení do oblastí společného zájmu obou institucí a jejich vazeb.

Schválený grant

449 196,30 Kč / 16 951 €

Doba realizace projektu01.02.2016 až 30.09.2016