Zvolte si oblast:

Struktura společenstev sladkovodního mikrobentosu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 9. 2017
  • Aktualizace popisu projektu, nadpisu a čísla

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuStruktura společenstev sladkovodního mikrobentosu
Internetové stránky projektu

http://cuni.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-3-193-2015
Příjemce

Univerzita Karlova

Partner

University of Oslo

Popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo navázat vědeckou spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Univerzitou v Oslu. Tři výzkumní pracovníci a tři studenti s různou úrovní schopností a zkušeností utvořili tým za účelem shromáždění dat, která by byla dostatečně kvalitní ke zveřejnění. Dva studenti navštívili Univerzitu v Oslu, aby s profesorem Uglandem konzultovali statistické metody a shromáždili vzorky ze sladkovodních bentických stanovišť v blízkých lokalitách. Společně s profesorem Uglandem tým připravil dva soubory dat o společenstvech sladkovodních řas pro publikaci v impaktovaných (seznam ISI) časopisech. Výsledky projektu jsou dostupné všem zájemcům formou publikací v těchto impaktovaných časopisech. Byla také zveřejněna webová stránka projektu a souhrnné zprávy pro různé instituce.

Schválený grant

188 636 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.6.2015, Datum ukončení: 31.5.2016