Zvolte si oblast:

Institucionální spolupráce v odpovědném a udržitelném vzdělávání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuInstitucionální spolupráce v odpovědném a udržitelném vzdělávání
Internetové stránky projektu

http://uma.pef.mendelu.cz/en/vav/isouv?lang=en

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-272-2015
Příjemce

Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Partner

Podnikohospodářská fakulta (FBA), Hedmark University College

Popis projektu

Projekt posílil a rozvinul spolupráci mezi Mendelovou univerzitou v Brně a Hedmark University of Applied Sciences a to ve dvou úrovních. První úrovní byla věda a výzkum. Díky společnému výzkumu realizovanému na obou institucích byla navržena doporučení pro tyto fakulty/univerzity vedoucí ke zlepšení jejich společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Kvalitativní výzkum vycházel z principů společenské odpovědnosti specifikovaných v normě ISO 26000. Výsledky výzkumu byly publikovány mimo jiné v monografii vydané vydavatelstvím Pearson ve Velké Británii, nazvané „Responsibility and Sustainability of Higher Education Institutions", kde autorkami jsou řešitelky projektu Sylvie Formánková, Kristin Stevik a Renata Kučerová. Projekt pokračuje i po skončení financování ze strany Norských fondů. V současné době jsou zkoumány pohledy na danou problematiku ze strany jednotlivých stakeholderů – studentů a zaměstnanců. Druhá úroveň byla v posílení a rozvoji společenské odpovědnosti a udržitelnosti vysokoškolského vzdělávání. Nyní se projekt posouvá do aplikační roviny, kdy obě instituce zavádějí inovace směřující k vytyčenému cíli (vytváření poradních skupin pro společenskou odpovědnost univerzit aj.).

Schválený grant

870 468,30 Kč / 32 848 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016