Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy v rámci Programu CZ07 – „Spolupráce škol a stipendia“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 29. května 2015 vyhlásil Dům zahraniční spolupráce, Zprostředkovatel programu CZ07 - „Program Spolupráce škol a stipendia“, otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů.

Termín uzavření výzvy je 12. říjen 2015 v 15:00. Výzva je vyhlášena na aktivity z EHP a Norských fondů. Konkrétně se jedná o projekty mobilit a stáže a projekty institucionální spolupráce.

Program Spolupráce škol a stipendia usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi v donorských zemích.

Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci EHP fondů činí 22 339 EUR, tzn. 591 969 CZK. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci Norských fondů činí 1 099 907 EUR, tzn. 29 147 527 CZK.

Více informací a text výzvy naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce