Zvolte si oblast:

Konference k Programu „Scholarship“ v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 6. a 7. června proběhla blízko norského města Bergen konference, kterou pořádala norská partnerská organizace Centrum pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání (SIU) pro zástupce zprostředkovatelů programů a dalších subjektů participujících na přípravě a implementaci programů týkající se spolupráce v oblastech „Research“ a „Scholarships“ v rámci v EHP a Norských fondů. Akce se zúčastnili také zástupci ostatních partnerských organizací a nechyběli ani zástupci Kanceláře finančních mechanismů (FMO). Za ČR se zúčastnili zástupci zprostředkovatele programu v ČR, tedy Domu zahraničních služeb (DZS) a také Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva financí (MF). Na jednání došlo k výměně zkušeností mezi státy, kde již implementace programu „Scholarship“ probíhá (Polsko a Estonsko) a zeměmi, které jsou ještě stále ve fázi přípravy, mezi které patří i Česká republika. Dle plánu byla na jednání projednána spousta důležitých otázek týkajících se například rizikového managementu nebo synergie s programem na spolupráci v oblasti výzkumu. Jednání bylo vedeno interaktivní formou a účastnící mohli i v rámci pracovních skupin projednávat aktuální otázky týkající se implementace programů. Na konferenci došlo také jednoznačně k prohloubení vazby mezi všemi zapojenými aktéry jak na bilaterální, tak na multilaterální úrovni a došlo k obohacující výměně informací a zkušeností, které budou přínosné pro spuštění programu „Scholarship“ v České republice.

Více informací o přípravě programu Scholarship