Zvolte si oblast:

Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuZáchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově
Číslo projektu---
Příjemce

Obec Horní Maršov

www.hornimarsov.cz

Partner

KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)

Místní partner projektu

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

Popis projektu

Účelem projektu je dokončení celkové stavební a restaurátorské rehabilitace kulturní památky hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově, který společně s barokní farou, 400 let starou lípou, barokní sochou Sv. Jana Nepomuckého a s cennými náhrobky a hrobkou Aichelburgů tvoří významný památkový a krajinářský celek. Záchrana kostela započala v roce 2004. Na léta 2014 – 2016 je plánována finální fáze rekonstrukce, v rámci které se počítá s dokončením stavebních úprav a zrestaurování vnitřních částí kostela včetně podlah, vestavěných truhlářských výrobků a oltářních barokních plastik. Tímto bude završena celková rehabilitace kostela a bude umožněno jeho otevření veřejnosti jako významné památky s přidanou funkcí místního a regionálního kulturního a informačního centra pro Horní Maršov a východní Krkonoše. Kostel bude znovu plnit i religiózní a společenskou funkci (již dnes se v objektu omezeně kulturní akce pořádají). Bude tak zachráněna a plně obnovena nejstarší stojící zděná stavba v Krkonoších (1608), která se před zahájením rekonstrukce nacházela v kritickém havarijním stavu. Projekt je od počátku pojímán jako komplexní dílo, kterého cílem je kromě záchrany památky také jeho zpřístupnění veřejnosti s trvalou nabídkou kvalitních kulturních, společenských, vzdělávacích a informačních služeb. Vlastníkovi památky – obci Horní Maršov umožní prostřednictvím nabídky nových služeb plnohodnotné zapojení do kulturního dění v rámci krkonošského regionu a rozšíření vlastní občanské vybavenosti. Kostel tak nebude jenom „mrtvou“ expozicí, ale živým organizmem reflektujícím současné potřeby obce a regionu. Projekt realizuje obec Horní Maršov ve spolupráci s o.s. Hradní společnost Aichelburg. Na přípravě a realizaci rekonstrukce a restaurátorských prací se podílejí přední čeští restaurátoři a specialisté na problematiku statiky, vlhkosti a kondenzace vzduchu, zasolení zdí, sanace a konzervace dřevěných prvků a bezpečnostního zajištění objektu. Záchranu a rehabilitaci kostela významně finančně podpořilo MK ČR (program PZAD) a Královehradecký kraj. Další financování zajišťuje Obec Horní Maršov z vlastních prostředků a přispěvatelem byla také o.s. Hradní společnost Aichelburg.

Schválený grant

12 705 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016