Zvolte si oblast:

Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuRevitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole
Číslo projektu---
Příjemce

Národní galerie

www.ngprague.cz

Partner

Norsk institutt for kulturminneforskning

Stiftelsen herStay fundational

Místní partner projektu

České vysoké učení technické

Popis projektu

Areál Anežského kláštera v Praze (AK) – české Assisi - je jedním z gotických skvostů ČR. První klášter klarisek v Záalpí, královská fundace a místo korunovace i pohřbu českých králů, je nerozlučně spjat s přemyslovskou princeznou sv. Anežkou Českou. Osudy AK byly pohnuté a jeho postupná obnova probíhá více než století. Pro veřejnost je AK se sbírkami NG otevřen od r. 1980. Po generální rekonstrukci následovaly již jen dílčí úpravy a údržba. Obnova AK v 80. l. 20. stol. počítala se zpřístupněním všech exteriérů AK, k realizaci však dodnes nedošlo a rozsáhlé exteriéry AK s výjimečným kulturním, edukativním a relaxačním potenciálem zůstávají nevyužité. Citelně také chybí odpovídající presentace dějin AK, která by přiblížila domácím a zahraničním návštěvníkům jeho význam v širším kontextu (průvodce, audioprůvodce, expozice). Alarmující je stav ambitu minoritů, jehož postupnou degradaci zapříčinil souhrn nevhodných zásahů, počínajících invazivními úpravami při rekonstrukci v 80. l. 20. století. Cílem zamýšleného projektu je ukončit degradaci historických částí AK prostřednictvím restaurátorských prací a presentovat objekt jako význačnou NKP. Restaurovaná archeologická lokalita bude expozičně využita a začleněna do prohlídkového okruhu. Program obnovy významných movitých kulturních památek zahrnuje předměty lapidária AK a vybrané sochy 19. stol. (v evidenci CES), které budou po restaurování vystaveny v nových exteriérových a interiérových expozicích ( lapidárium I. a II., venkovní galerie soch). Revitalizace exteriérů AK, jeho předpolí a nové expozice věnované dějinám kláštera, osobnosti sv. Anežky České, historii archeologických výzkumů v areálu a každodennosti ve středověkém klášteře, umožní poprvé ucelenou presentaci AK. Prohlídkový okruh v přízemí Anežského kláštera bude nově koncipován na základě zásad moderního muzejnictví, multimediální aplikace využijí výstupy partnerství s ČVUT. Doprovodné tiskové a multimediální výstupy projektu zajistí popularizaci nově zřizovaných expozic, přínosem bude rovněž jejich odborná kvalita, zajištěná širokým týmem spolupracujících specialistů.

Schválený grant

29 571 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016