Zvolte si oblast:

PRALIT - Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuPRALIT - Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury
Číslo projektu---
Příjemce

Městská knihovna v Praze

www.mlp.cz

Popis projektu

Městská knihovna v Praze má ve svém fondu mimo jiné i rozsáhlou sbírku dokumentů autorů židovského i nežidovského původu, jež patří do souboru děl, který se nazývá pražská židovská literatura. Jedná se o širší okruh děl s řadou unikátních dokumentů ze specializovaných úseků MKP - z oddělení vzácných tisků a z hudebního oddělení, které je považováno za nejstarší a největší veřejnou hudební knihovnu v ČR. Zejména se jedná o bohemikální periodika, významné dokumenty hudebního charakteru a dále o knihy autorů ze souboru pražské židovské literatury. Tyto dokumenty obsahují jedinečné a nenahraditelné informace, pocházejí z období 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století. Detailně ilustrují podobu tehdejšího multinacionálního kulturního života odehrávajícího se ve střední Evropě. Vlivem špatného životního prostředí je samotná existence dokumentů ohrožena degradací původního průmyslově vyrobeného - tzv. kyselého papíru. Jejich fyzický stav negativně ovlivnilo také časté využívání čtenáři knihovny i badateli v této oblasti. Díky převodu do digitální podoby je možné nejen zachránit informace v nich obsažené a uchovat původní podobu dokumentu pro budoucí generace, ale také využít dalších výhod spojených s dostupností dokumentu pomocí webového rozhraní. Cíle projektu bude dosaženo splněním následujících aktivit projektu: navýšení kapacity digitalizačního pracoviště o vybavení i personál, postupná digitalizace vybraných dokumentů, zpřístupnění dokumentů v digitální podobě (digitální knihovna, on-line mapa), rozsáhlá medializace a propagace projektu.

Schválený grant

6 854 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016