Zvolte si oblast:

Nový život pro zámek Svijany

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Po dvou letech intenzivní rekonstrukce byl chátrající zámek ve Svijanech, ležící asi 80 km severně od Prahy v Libereckém kraji, obnoven do své původní krásy. Rekonstrukce renesančního zámku z 16. století stála 60 milionů korun, z čehož Norské fondy přispívaly 30 milionů korun. Zbytek financoval sousední Pivovar Svijany, který zámek v roce 2013 koupil se záměrem přetvořit ho do regionálního informačního a turistického centra.

Úspěšná rekonstrukce zámku Svijany je nejen důležitým krokem pro zachování kulturního dědictví České republiky. Doufejme, že to bude mít také velmi pozitivní dopad pro cestovní ruch v Libereckém kraji,” uvedla velvyslankyně Norska Siri Ellen Sletner v souvislosti s oficiálním zahájením obnoveného zámku. “Stojí také za povšimnutí, že Norské fondy v tomto projektu spolupracovaly se soukromou společností, která při obnově zámku odvedla velmi dobrou práci.”

Zámek Svijany patřil více než jedno století Rohanům, aristokratické rodině původem z Bretaně, která uprchla do Čech po francouzské revoluci. Po té, co v roce 1948 převzali moc komunisté, byl zámek zestátněn a po následující čtyři desetiletí zanedbáván. Pivovar Svijany, který požádal Norské fondy o finanční podporu na obnovení této historické památky, proto čelil obrovské výzvě.

Náš původní rozpočet na rekonstrukci byl 50 milionů korun, ale poté, co jsme začali pracovat, jsme objevili unikátní fresky v kapli zámku, takže jsme museli přidat 10 milionů korun, abychom je zachránili,” říká ředitel Pivovar Svijany Roman Havlík.

V rekonstruovaném zámku Svijany, který byl pro veřejnost otevřen na konci června, bude umístěna unikátní sbírka předmětů z doby bronzové, které byly nalezeny v blízkosti zámku. První předměty byly objeveny v oblasti kolem Svijan už před 150 lety. Během rekonstrukčních prací archeolog Petr Brestovanský a jeho tým objevili celou řadu překvapivých předmětů. Mezi nejcennějšími nálezy je 3000 let stará bronzová jehla.

Předměty, které byly objeveny v této oblasti za posledních 150 let, byly většinou uloženy v muzejních depozitářích. Díky rekonstrukci Zámku Svijany máme teď poprvé možnost zřídit kompletní výstavu všech předmětů v místě jejich nalezení,” komentuje archeolog Brestovanský.

Během slavnostního otevření rekonstruovaného hradu na konci června zdůraznil hejtman Libereckého kraje Martin Půta jeho význam pro cestovní ruch v této části Čech. Nejenom, že školní děti budou navštěvovat archeologickou expozici zámku. Během příštího léta doufá Pivovar Svijany, že dokončí druhou etapu rekonstrukce – otevření hotelu v horním patře zámku.