Zvolte si oblast:

Obnova a zpřístupnění synagogy v Brně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve čtvrtek 7. dubna proběhla závěrečná tisková konference projektu Obnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění, který dokončuje Židovská obec v Brně.

Cílem projektu byla obnova původního stavu funkcionalistické synagogy na ulici Skořepka, což je unikátní stavba vybudovaná v kontextu brněnské moderní architektury 20. – 30. let 20. století.

Díky projektu došlo k vybavení synagogy replikami původního mobiliáře (zejména lavice a lustry) a k vybavení bohoslužebnými předměty.

Partnerem projektu bylo Židovské muzeum v Oslu a společné aktivity zahrnovaly badatelskou činnost sledující poválečné stopy členů brněnské židovské komunity v Norsku i společnou prezentaci lokálního židovského kulturního dědictví na výstavách v Brně i v Norsku.

Po tiskové konferenci proběhla také vernisáž výstavy Cesta Tóry, během které vystoupil houslový virtuos Alexander Shonert.