Zvolte si oblast:

Centrum současného umění DOX představuje monumentální výstavu „Skvělý nový svět“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Rozsáhlá výstava SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT (11. 9. 2015 – 25. 1. 2016) v Centru současného umění DOX, která byla podpořena Norskými fondy a fondy EHP, nabídne srovnání slavných dystopických vizí budoucnosti, jak je ve svých románech popsali Aldous Huxley (Brave New World), George Orwell (1984) a Ray Bradbury (Fahrenheit 451), se současnou společenskou situací. Díla více než dvou desítek umělců z celého světa, kteří se zabývají tématy týkajícími se společenského dohledu, konzumní společnosti a světa médií mají stejné varovné poselství. Odkazují ale bohužel k budoucnosti, která už nastala.

Autoři knih Brave New World (1932), 1984 (1949) a 451° Fahrenheita (1953) chtěli především vyburcovat čtenáře a poukázat na možné hrozby budoucnosti. George Orwell svým varováním před kontrolou občanů založenou na psychologické manipulaci, strachu a totální absenci soukromí jasnozřivě předpověděl dokonalost dnešních sledovacích systémů. Aldous Huxley spatřoval ve 30. letech minulého století zásadní hrozbu v technologických intervencích vedoucích k řízenému rozkastování společnosti a Ray Bradbury předpověděl v 50. letech vítězství povrchní kultury masových médií nad společností uznávající hodnotu knih.

Díky podpoře Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření B a spolupráci s divadelním souborem Farma v jeskyni mohla být v rámci výstavy realizována také speciální performativní instalace s názvem „Odtržení“. Tato část výstavy se věnuje neviditelné kategorii „odpadlíků“, jejichž citlivost či neschopnost adaptace na výkon a funkci je v soukolí hypermoderní společnosti odsoudila do role „pacientů“. Konkrétně je zde představen fenomén „hikikomori“, což je japonské označení lidí, kteří se sami izolují od většinové společnosti, v níž nejsou schopni nadále fungovat. Kromě samotné expozice, jejíž součástí je i živá instalace, bude v průběhu trvání výstavy realizován také doprovodný program – diskuze s norským odborníkem na hikikomori Larsem Nesserem.

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření B podpořil také rozšíření projektu Skvělý nový svět o disciplínu pohybového antropologického divadla. V listopadu proběhne taneční workshop s norským tanečníkem a choreografem Kennethem Flakem s tematikou výstavy. V prosinci se pak v Centru DOX uskuteční pět performativních představení Farmy v jeskyni na téma hikikomori a „odtržení“.

Další doprovodné a vzdělávací programy k výstavě nabídnou řadu komentovaných prohlídek, workshopů a diskuzí o tématech, která výstava otevírá.

Koncept výstavy: Leoš Válka
Kurátoři: Leoš Válka, Michaela Šilpochová

Více na www.dox.cz