Zvolte si oblast:

Způsob doplnění předložených žádostí v rámci kontroly formálních náležitostí žádostí a oprávněnosti ve výzvách v Programu CZ06

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci uzavřených výzev v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programové oblasti č. 16 i 17, byla zahájena na straně partnera programu – Ministerstva kultury, kontrola formálních náležitostí a kontrola oprávněnosti předložených žádostí. Na základě výzvy na elektronické nástěnce projektu v informační systému CEDR, je nezbytné, aby žadatel neúplnou žádost řádně doplnil.

Vzhledem k častým dotazům žadatelů ohledně přesného postupu při doplnění příloh, uvádíme následující postup. Doplnění žádosti je možné pouze prostřednictvím informačního systému CEDR, a to následujícím způsobem:

• V detailu projektu zobrazit seznam příloh (volba v menu – Přílohy)
• Na seznamu příloh žadatel provede doplnění požadovaných (opravených) příloh tak, že žadatel provede vložení požadované přílohy přes ikonu „Nový“.
• Otevře se detail pro vložení nové přílohy. Žadatel vybere příslušný typ přílohy a přes tlačítko „Procházet“ vloží opravenou přílohu (soubor) , kterou elektronicky podepíše. Povinnost podpisu kontroluje systém stejně jako při podávání žádosti.
• Po doplnění všech požadovaných příloh provede žadatel podání doplněné žádosti – v detailu projektu – tlačítko „Podání doplněné žádosti“

V případě technických potíží s doplněním se prosím obraťte na podporu IS CEDR. Kontakty jsou dostupné na stránkách IS CEDR - MF, EHP a Norské fondy.