Zvolte si oblast:

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ06 – programová oblast č. 17 a úprava formátu přílohy Prezentace profilu uchazeče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ06 – KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ, informuje, že dne 26. června 2014 v 19.00h. končí možnost předkládání žádostí o grant v IS CEDR v rámci otevřené výzvy v programové oblasti č. 17. Otevřená výzva byla vyhlášena dne 27. 3.2014 v souhrnném objemu prostředků – 40 300 000 Kč, nicméně s ohledem na úpravu kurzu CZK/EUR, došlo k navýšení objemu prostředků o 6,85% na celkovou sumu – 43 062 500 Kč. Nárůstem prostředků tak může dojít v rámci otevřené výzvy k podpoře většího množství předložených projektů.

Co se týče nahrávání přílohy „Prezentace profilu uchazeče“, v informačním systému CEDR-MF – EHP a Norské fondy byla povolena možnost nahrávání přílohy rovněž ve formátu zip nebo rar, a to s velikostí až 300 MB. Tuto přílohu bude možné elektronicky podepsat. Zároveň však upozorňujeme žadatele, že nahrávání větších souborů může trvat v závislosti na rychlosti připojení k internetu delší dobu. Komprimovaný soubor musí obsahovat pouze takové soubory, které lze standardně otevírat běžně dostupnými programy.