Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na účast na setkání v Norsku financovaného z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ v rámci Programu CZ06 v Programové oblasti č. 17

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo kultury jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 23. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

Podporou projektů se rozumí zajištění účasti Žadatele na setkání s Partnery z donorských států v Norsku, které bude organizováno za účelem pomoci navázání spolupráce mezi žadatelem o grant v rámci 2. otevřené výzvy PO17 a Partnerem/-y z donorských států při realizaci oprávněných aktivit. Jedinou aktivitou podpořenou z Fondu je aktivní účast na setkání, které se koná v Norsku v Oslu ve dnech 24. – 25. 11. 2014.

Žádosti lze zasílat nejpozději do 3. 11. 2014 do 12.00 hod.

Více informací, text výzvy, Pokyny pro žadatele z Fondu, formulář Žádosti o poskytnutí grantu, vzor Rozhodnutí a formulář Žádosti o platbu jsou ke stažení na stránkách Ministerstva kultury.