Zvolte si oblast:

Pozastavení 3. Výzvy Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Ve 3. Výzvě Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni aktuálně není dostatečné množství finančních prostředků k předkládání žádostí o uvolnění prostředků.

V průběhu letošního roku však může dojít díky rekalkulacím úspor v rámci Programu CZ01 „Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni“ k opětovnému navýšení alokace ve 3. Výzvě Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.

O případném navýšení alokace budeme všechny potenciální žadatele neprodleně informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Bližší informace o 3. Výzvě vč. Pokynu pro žadatele a formuláře Žádosti o uvolnění prostředků naleznete zde.