Zvolte si oblast:

Obecné informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 7. 8. 2015
  • doplněno o 3.výzvu

Celkovým cílem EHP a Norských fondů 2009 – 2014 je přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a také posílit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech.

Přímým finančním nástrojem k posílení spolupráce je Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (dále jen „Fond“) pro EHP a Norské fondy 2009 – 2014.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou. Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro budoucí spolupráci.

Implementací a správou Fondu je pověřeno Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo.

Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných politických, kulturních, odborných a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry Donorských zemí.

Prostředky budou konečným příjemcům poskytovány ex post v CZK (pro zahraniční subjekty v EUR), a to na základě schválené žádosti o uvolnění prostředků a žádosti o platbu, předkládaných v rámci otevřených výzev. Výzvy budou vyhlašovány Ministerstvem financí – Národním kontaktním místem jako permanentně otevřené, tedy lze žádosti předkládat průběžně, a to v následujícím období:

  • 1. otevřená výzva: 21.1.2013 - 31.12.2014, indikativní alokace: 3 720 000 CZK (150 000 EUR)
  • 2. otevřená výzva: 16.10.2014 - 31.12.2016, indikativní alokace: 2 120 000 CZK (100 000 EUR)
  • 3. otevřená výzva: 1.1.2015 – 31.12.2016, indikativní alokace: 3 975 000 CZK (150 000 EUR) 

Druhá i třetí otevřená výzva může být případně navýšena o prostředky nevyužité v předchozí výzvě a v případě potřeby prodloužena do vyčerpání veškerých prostředků, nejpozději však do 30.4.2017.

Více informací o otevřené výzvě.