Zvolte si oblast:

Konference k průběhu implementace EHP a Norských fondů 2009–2014 v České republice, sdílení zkušeností a dobré praxe

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V úterý dne 4. října proběhla v prostorách Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze konference k průběhu implementace EHP a Norských fondů v programovém období 2009–2014 v České republice.

Akce se zúčastnili zástupci všech relevantních institucí a organizací, které jsou zapojeny do implementace EHP a Norských fondů v České republice. Zúčastnili se také zástupci donorů v čele s Její Excelencí paní Siri Ellen Sletner. Dále byl přítomen i zástupce Kanceláře finančních mechanismů, ministerstva zahraničí Norska a také zástupci téměř všech partnerů na úrovni programů, včetně Rady Evropy.

Primárním smyslem konference bylo informovat všechny zapojené subjekty o průběhu implementace EHP a Norských fondů ve stávajícím období, zhodnotit dosavadní výsledky a vyměnit si zkušenosti s implementační fází. V tomto ohledu bylo velmi přínosné získat zpětnou vazbu ze strany přítomných partnerů z donorských zemí, partnerů programů na národní úrovni a samozřejmě také konečných příjemců.

Součástí konference byla i prezentace vybraných podpořených projektů a dokonce také prohlídka jednoho z nich, konkrétně Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, jejíž zachovalá část byla zrenovována z programu na podporu kulturního dědictví a současného umění (Program s označením CZ06) a nachází se přímo v prostorách Profesního domu.

Fotografie: Jiří Coubal