Zvolte si oblast:

Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 7. 2016
  • Aktualizace Pokynu a textu výzvy
  • Aktualizace Pokynu a textu výzvy
  • Aktualizace Pokynu a textu výzvy

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlašuje 9. ledna 2016 3. Výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014.
Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze 1 této výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z Norska. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení až do 30. 6. 2017 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Celková výše alokovaných prostředků pro 3. výzvu činí 7 393 000 CZK/278 981 EUR, přičemž v den obnovení 3. Výzvy (tj. 8. července 2016) činí dostupná alokace 2 093 000 CZK/78 981 EUR.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese czp@mfcr.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 je ke stažení na stránce Metodické dokumenty - Pokyny.

Dokumenty ke stažení