Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Výzva pro obce a kraje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 3. 2016
  • Změna Pokynu a textu výzvy
  • Změna Pokynu a textu výzvy

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlašuje dne 20. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci Norských fondů 2009-2014.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze 1 této výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z Norska. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení až do 30.6.2017 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Alokované prostředky pro 2. výzvu jsou 2 120 000 CZK/80 000 EUR.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese czp@mfcr.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 je ke stažení na stránce Metodické dokumenty - Pokyny.

Dokumenty ke stažení